LET OP: Nieuwe schooltijden vanaf januari 2017

Nieuwe schooltijden

De motie van week 51 over het verschuiven en gelijktrekken van de schooltijden is door de Schoolkring, Topkring en Ouderkring aangenomen. De nieuwe schooltijden vanaf 9 januari 2017 zijn dan als volgt:

  • Voor alle studenten (zowel primair als voortgezet onderwijs) zijn de schooltijden van 09:30 tot 15:30.
  • Inloop tussen 09:00 en 09:30.
  • Start schooldag om 09:30.