fbpx

Bijdragen

Bijdragen aan de school kan op verschillende manieren. Om onder andere de huur van het gebouw, de vaste lasten die we hebben, diverse onkosten voor materiaal e.d. en de salarissen van de docenten te kunnen betalen, hebben wij verschillende manieren om dit te bekostigen.

 

Ouderbijdrage

De schoolkosten vanaf schooljaar 2018-2019 bedragen € 3.600,- per jaar. De bijdrage kan eventueel in termijnen worden betaald (hierover wordt per termijn € 2,- administratiekosten in rekening gebracht). In overleg kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Ouders ontvangen een factuur per e-mail die kan worden betaald via de bank-/ girorekening.

Studenten kunnen via staatsexamens een diploma halen, de kosten hiervan komen voor rekening van hun ouders. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Voor alle vakken zijn op school studieboeken aanwezig (of deze kunnen zo nodig nog worden aangeschaft). Deze kunnen alleen op school worden gebruikt. Studenten dienen zelf boeken aan te schaffen als zij deze ook thuis willen gebruiken.

 

Crowdfunding

Sommige materialen die we willen aanschaffen, of onkosten die wij hebben, proberen we te bekostigen middels crowdfunding, een alternatieve wijze om een project te financieren. Om deze financiële middelen te verwerven wordt een project aangeboden op een platform op internet waarbij het benodigde bedrag wordt vermeld. Op deze manier kan iedereen via deze website bijdragen in het project. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Deze ‘kleine investeerders’ noemt men ‘the crowd’ het Engelse woord voor de mensenmassa.

 

Sponsoring

Om deze mini-maatschappij bruisend te houden is natuurlijk geld nodig. Dit komt deels uit de ouderbijdrage en deels uit giften en steun van derden.

Ook worden fondsen aangeschreven en blijft de topkring actief de ontwikkelingen volgen om sociocratisch onderwijs ook vanuit de overheid bekostigd te krijgen.

Op dit moment is er vanuit de democratische scholen in Nederland een gezamenlijk streven gaande om deze bijzondere vorm van onderwijs gesubsidieerd te gaan krijgen. Op onze facebookpagina houden we iedereen hierover op de hoogte.

De Ontdekking heeft altijd behoefte aan sponsoring, donaties en giften, zeker omdat we nu een (nog) niet bekostigde school zijn vanwege de eigen visie en missie. Wilt u participeren en ons steunen? Heel graag! Als tegenprestatie kunnen wij uw eventuele bedrijf noemen op onze website en Facebookpagina.