fbpx

Natuurlijk leren

De school staat open voor alle leerlingen van 4 t/m ca. 18 jaar waarbij ze leren vanuit hun intrinsieke motivatie – ook wel ‘natuurlijk leren’ genoemd. De naam van de school staat voor het ontdekken van je eigen (leer)weg en het ervaren van nieuwe dingen. Door natuurlijk leren en ontdekken maak je je eigen gereedschap dat je je verdere leven kunt gebruiken.

 

Foto: natuurlijk lerenMet intrinsieke motivatie wordt bedoeld dat de motivatie ontstaat vanuit een behoefte tot zelfontplooiing. Het leerrendement is daardoor op z’n hoogst en gaat gepaard met veel plezier en voldoening.

 

Om optimaal te kunnen ontplooien is een veilige en krachtige leeromgeving nodig. Met ‘veilig’ bedoelen we dat leerlingen zowel fysiek als emotioneel veiligheid ervaren en zich geborgen en gewaardeerd voelen.

 

Met ‘krachtig’ bedoelen we dat er geleerd wordt met veel sociale interactie, gebruik makend van de kennis in de maatschappij en waar docenten het leren mogelijk maken zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties.

 

‘Natuurlijk leren’ betekent ook dat leerlingen zelf (zoveel mogelijk) verantwoordelijk zijn voor hun eigen leertraject.