Vakanties

Voor de vakanties volgden we tot nu toe de vakantieplanning van het regulier onderwijs voor de regio Noord i.v.m. de kleinschaligheid van de school en de huidige bezettingsgraad. Schooljaar 2016-2017 is een pilotjaar waarin we willen onderzoeken hoe het bevalt om een deel van de schoolvakanties vrij te laten inplannen door studenten en hun ouders.  Alleen de Kerstvakantie en de zomervakantie staan vast, waarbij de zomervakantie niet 6 maar 4 weken is. In deze twee vakanties is de school ook gesloten.

Daarnaast zijn er dit jaar 6 studiedagen gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij (zie ook de kalender).

 

Vakanties schooljaar 2016-2017

Kerstvakantie week 52 en 1 maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Zomervakantie week 29 t/m 32 maandag 17 juli t/m vrijdag 11 augustus

 

De overige vakantie- en feestdagen mogen vrij ingepland worden door studenten en hun ouder(s). Dit zijn de overgebleven 2 weken van de zomervakantie, de overige vakanties (herfst-, voorjaars-, meivakantie) en overige feestdagen (Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren). In totaal zijn er 30 dagen (een schoolweek telt 4 dagen) die hiervoor staan en vrij te besteden zijn.

 

Wel stellen we een aantal voorwaarden aan het vrij inplannen van de 30 dagen:

 • Uiterlijk 2 maanden voor de start van de betreffende periode moet het verzoek voor de vakanties (meerdere aaneengesloten dagen) voor die periode bij ons bekend zijn. De bevestiging krijgen ouders binnen een week na het indienen van het verzoek. De datum waarop uiterlijk het verzoek voor elke periode ingediend moet worden, is hieronder bij ‘Opmerkingen’ te vinden. N.B. De aanvraag voor de 1e periode (september/oktober) van 2016-2017 ontvangen wij al graag uiterlijk 31 juli 2016 (week 30).
 • Als de vakantie voor een periode is aangevraagd en deze is door de school bevestigd dan kan de vakantie binnen de betreffende periode niet meer worden aangepast omdat we de bezetting van de staf daarop afstemmen.
 • Losse vrije dagen binnen een lopende periode graag uiterlijk een week van tevoren aangeven. Deze losse dagen vallen ook binnen de 30 dagen.
 • De vrij in te plannen 30 dagen gelden alleen voor de pilotperiode, schooljaar 2016-2017, en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende schooljaar.
 • Vanaf maandag 14 augustus 2017 (week 33) is de school weer open. De studenten kunnen dan weer op school terecht. De zomervakantie kan natuurlijk verlengd worden met de vrij in te plannen dagen. De pilotperiode eindigt op zondag 3 september 2017.
 • Schooljaar 2017-2018 start voor álle studenten sowieso weer op dinsdag 5 september 2017 we verwachten dan alle studenten ook gewoon weer op school (maandag 4 september 2017 is een studiedag, alle studenten zijn dan vrij).
 • Studenten en ouders zijn verantwoordelijk voor het inplannen van de maximaal 30 dagen. Zij houden zelf in de gaten of zij al de dagen wel hebben gebruikt.
 • De Ontdekking is ervoor verantwoordelijk dat de maximale 30 dagen die vrij ingepland mogen worden niet worden overschreden. Gebeurt dit wel, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.

 

Opmerkingen

Het schooljaar bestaat uit 5 onderwijsperiodes (periode 6 is grotendeels zomervakantie):

Periode 1 september/oktober 2016 Uiterste datum aanvraag 31 juli 2016
Periode 2 november/december 2016 Uiterste datum aanvraag 31 augustus 2016
Periode 3 januari/februari 2017 Uiterste datum aanvraag 31 oktober 2016
Periode 4 maart/april 2017 Uiterste datum aanvraag 31 december 2016
Periode 5 mei/juni 2017 Uiterste datum aanvraag 28 februari 2017
Periode 6* juli/augustus 2017 Uiterste datum aanvraag 30 april 2017
Periode 1** september/oktober 2017 Uiterste datum aanvraag 30 juni 2017

 

*In periode 6 vallen 4 weken zomervakantie (half juli t/m half augustus). De eerste 2 weken van juli zijn dan de uitloop van periode 5 (mei/juni) en de laatste 2 weken van augustus zijn dan de aanloop van periode 1 (september/oktober). Periode 6 wordt daarom niet als onderwijsperiode beschouwd.

**De uiterste aanvraagdatum voor vakanties indien na de pilotperiode deze manier van vakanties plannen wordt voortgezet.

 

Studiedagen schooljaar 2016-2017

 • maandag 29 augustus 2016 (week 35)
 • maandag 10 oktober 2016 (week 41)
 • maandag 12 december 2016 (week 50)
 • maandag 06 februari 2017 (week 06)
 • maandag 03 april 2017 (week 14)
 • maandag 29 mei 2017 (week 22)