Vakanties

Voor schooljaar 2017-2018 wordt de pilot van schooljaar 2016-2017 nog een schooljaar doorgezet. We willen verder onderzoeken hoe het bevalt om een deel van de schoolvakanties vrij te laten inplannen door studenten en hun ouders. De kerstvakantie (2 weken) en de zomerstop van 4 weken (i.p.v. 6 weken zomervakantie) staan vast. In deze twee vakanties is de school ook gesloten.

Daarnaast is er nog een aantal studiedagen gepland. Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij (zie onderaan deze pagina en de kalender).

 

Vakanties schooljaar 2017-2018

Kerstvakantie week 52 en 1 maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Zomervakantie week 29 t/m 32 maandag 16 juli t/m vrijdag 10 augustus

 

Naast de Kerstvakantie (2 weken) en de zomervakantie (4 weken) zijn er verder geen vastgestelde vakanties. Wel is er nog een aantal vrije dagen waarop de staf een studiedag heeft (zie onderaan deze pagina). Alle andere ‘reguliere’ vakantie- en feestdagen (herfst-, voorjaars-, meivakantie, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren) zijn niet standaard vrij, De Ontdekking is dan gewoon geopend! Wel kunnen studenten en hun ouder(s) ervoor kiezen deze dagen zelf vrij te plannen. In totaal zijn er 30 dagen (een schoolweek telt 4 dagen) die nog vrij te besteden zijn. Dit mogen losse dagen maar ook aaneengesloten dagen of weken zijn.

 

Wel stellen we een aantal voorwaarden aan het vrij inplannen van de 30 dagen:

 • Uiterlijk 2 maanden voor de start van de betreffende periode moet het verzoek voor de vakanties (meerdere aaneengesloten dagen) voor die periode bij ons bekend zijn. De bevestiging krijgen ouders binnen een week na het indienen van het verzoek. De datum waarop uiterlijk het verzoek voor elke periode ingediend moet worden, is hieronder bij ‘Opmerkingen’ te vinden.
 • Als de vakantie voor een periode is aangevraagd en deze is door de school bevestigd, dan kan de vakantie binnen de betreffende periode alleen in uiterste gevallen worden aangepast omdat we de bezetting van de staf op de vakanties van de studenten afstemmen.
 • Losse vrije dagen kunnen binnen een lopende periode, maar wel graag uiterlijk een week van tevoren, worden aangevraagd. Deze losse dagen vallen ook binnen de 30 dagen.
 • De vrij in te plannen 30 dagen gelden alleen voor schooljaar 2017-2018 en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende schooljaar.
 • Vanaf maandag 13 augustus 2018 (week 33) is de school weer open. De studenten kunnen dan weer op school terecht. De zomervakantie kan natuurlijk verlengd worden met de vrij in te plannen dagen. Schooljaar 2017-2018 eindigt op zondag 2 september 2018.
 • Schooljaar 2018-2019 start voor álle studenten sowieso weer op dinsdag 4 september 2018 we verwachten alle studenten deze eerste week van het nieuwe schooljaar ook gewoon op school (maandag 3 september 2018 is een studiedag, alle studenten zijn dan vrij).
 • Studenten en ouders zijn verantwoordelijk voor het inplannen van de maximaal 30 dagen. Zij houden zelf in de gaten of zij al de dagen wel hebben gebruikt. Wel zal school ouders er in de periodegesprekken aan herinneren hoeveel dagen er nog te besteden zijn.
 • De Ontdekking is ervoor verantwoordelijk dat de maximale 30 dagen die vrij ingepland mogen worden, niet worden overschreden. Gebeurt dit wel, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.

 

Opmerkingen

Het schooljaar bestaat uit 5 onderwijsperiodes (periode 6 is grotendeels zomervakantie):

Periode 1 september/oktober 2017 Uiterste aanvraagdatum 30 juni 2017
Periode 2 november/december 2017 Uiterste aanvraagdatum 31 augustus 2017
Periode 3 januari/februari 2018 Uiterste aanvraagdatum 31 oktober 2017
Periode 4 maart/april 2018 Uiterste aanvraagdatum 31 december 2017
Periode 5 mei/juni 2018 Uiterste aanvraagdatum 28 februari 2018
Periode 6* juli/augustus 2018 Uiterste aanvraagdatum 30 april 2018
Periode 1 september/oktober 2018 Uiterste aanvraagdatum 30 juni 2018

 

*In periode 6 vallen 4 weken zomervakantie (half juli t/m half augustus). De eerste 2 weken van juli zijn de uitloop van periode 5 (mei/juni) van het lopende schooljaar en de laatste 2 weken van augustus zijn dan de aanloop van periode 1 (september/oktober) van het nieuwe schooljaar. Periode 6 wordt daarom niet als onderwijsperiode beschouwd.

 

Studiedagen schooljaar 2017-2018

 • maandag 04 september (week 36)
 • maandag 09 oktober (week 41)
 • maandag 11 december (week 50)
 • maandag 05 februari (week 06)
 • maandag 26 maart (week 13)
 • maandag 28 mei (week 22)